Saint-Gobain Cultilène

Saint-Gobain Cultilène wilde graag weten welke verliezen er binnen de organisatie bestaan om aan de hand hiervan de prioriteiten van het World Class Manufacturing programma te bepalen.

Protean Management Solutions werd uitgenodigd om de verliezen in kaart te brengen en deze te vertalen in financieel besparingspotentieel. Protean maakte daarbij gebruik van Cost Deployment.